Проекти

Жилищни сгради

Ние от Промод сме се специализирали в строителството на удобни, организирани и потребителски ориентирани сгради. Функцията е съдържанието на нашата филисофия. Смислените разпределения са водещи в нашите усилия да създаваме една сграда съобразно стила на живот на нащите клиенти.