Проекти

Интериорен дизайн

Когато функцията е съдържание, интериорния дизайн е форма.

Слушаме, мислим, говорим, предлагаме, опитваме, настояваме, докато формата не се превърне в съдържание.